Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole


ze "Szkolnego Wibratora"

Dnia 25 lutego 2010 roku odbyły się w naszej szkole wybory na nowego przewodniczącego. Kandydatami byli: Justyna Balcerzak – klasa 2TA, Aleksandra Górczak – klasa 2LO, Danuta Mazalon – klasa 1TB, Karolina Podleś – klasa 2TB, Emil Wysocki – klasa 2LO. Przed wyborami wszyscy startujący zaprezentowali na tablicy pomiędzy klasami 21 a 22 plakaty, które zawierały informacje na ich temat, oraz zachęcali, by to nasze głosy były oddawane na nich. Udział w głosowaniu wzięły wszystkie klasy, które otrzymały kartę, gdzie można było przyznać 3, 2 i 1 punkt dla wybranych kandydatów. O godzinie 14.15 w sali nr 21 zebrała się 5-osobowa grupa uczniów z rożnych klas wraz z opiekunem Samorządu Szkolnego Panią Profesor Lidią Tomczyk. Niestety w związku z tym, iż jedna z klas źle uzupełniła kwestionariusz, został on unieważniony.

Jak widać Emil był bezkonkurencyjny. Otrzymał aż 34% poparcia. 9% mniej otrzymała Karolina uzyskując 25%, za nimi Danuta – 17% i egzekwio Justyna z Olą 12%.


wybory.jpg

Postanowiłam przeprowadzić wywiad z nowym Przewodniczącym

WIBRATOR: Co skłoniło cię do wzięcia udziału w wyborach?
Emil Wysocki: Moja własna niepohamowana rządza władzy (śmiech). Myślę, że najbardziej do wzięcia udziału skłonił mnie fakt, iż do tej pory byłem zastępcą, a teraz chciałem się także sprawdzić jako przewodniczący szkoły.
WIBRATOR: Jak się czujesz jako nowy przewodniczący Ekonomika?
Emil Wysocki: Jako nowy przewodniczący…(zastanawia się) Jestem przede wszystkim bardzo szczęśliwy i dowartościowany. Uczniowie mi zaufali, a to dowód sympatii. Mam nadzieję, że nie zawiodę Was wszystkich i siebie.
WIBRATOR: Planujesz jakieś zmiany? Jeśli to jakie?
Emil Wysocki: Chciałbym przede wszystkim słuchać tego, co chcą zmienić uczniowie i w miarę możliwości o to zabiegać. Postaram się, by pierwszy raz od wielu lat odbyła się w naszej szkole dyskoteka. Mam jeszcze wiele planów, ale na razie nie chce ich ujawniać.
WIBRATOR: Bierzesz udział w wielu przedstawieniach, piszesz w gazetce szkolnej oraz tworzysz poezję, którą prezentujesz na różnych konkursach. Czy masz zamiar to kontynuować?
Emil Wysocki: Oczywiście, poza tą dostojną funkcją zamierzam nadal robić to, co kocham najbardziej: Kółko Teatralne, Wibrator, a teksty, o których mówi się, że są wierszami to oddzielny rozdział który istnieje „mimo woli”.
WIBRATOR: Co masz na myśli mówiąc, że wiersze cytuję „ to oddzielny rozdział który istnieje mimo woli”
Emil Wysocki: To część mojego prywatnego życia pozaszkolnego, a samo pisanie wynika z natchnienia. Wielkim zaszczytem jest dla mnie fakt, iż mogę się tym dzielić z Wami.
WIBRATOR: W jaki sposób chcesz rozwinąć swój talent pisarki?
Emil Wysocki: Zamierzam prowadzić dział zdesperowanego ekonomisty albo ekonomika. Co do nazwy będę polonizował z innymi dziennikarzami (uśmiech). Mam zamiar pisać ciekawie i na tematy, które zachęca uczniów, by sięgnęli po gazetkę szkolną.
WIBRATOR: Dziękuję za wywiad. Może na koniec parę słów do społeczności naszej szkoły?
Emil Wysocki: To dla mnie przyjemność. Droga społeczności szkolna: bardzo dziękuję za okazane zaufanie. Mam nadzieję, że godnie zastąpię, jakże wytrwałą w tym fachu, moją poprzedniczkę. Pozdrawiam Was gorąco.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook