Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

 Sukces Uczennic Technikum Ekonomicznego w Ogólnopolskim Konkursie

10 listopada 2016 roku Warszawie, w siedzibie dziennika „Rzeczpospolita” odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu „Pasja przedsiębiorczości w historii rodzinnej, lokalnej, regionalnej”.

Uczennice klasy II TE Katarzyna Laszczowska i Patrycja Wałecka zostały laureatkami tego konkursu i zajęły II miejsce w kategorii prac zbiorowych.

Ich praca zatytułowana „ Ludzie z pasją – przedsiębiorcy z Koła” została nagrodzona i opublikowana w książce „Pasja przedsiębiorczości…”.

Konkurs zorganizowany został przez Wydawnictwo „Historia i Życie” z udziałem partnerów: miesięcznika „Uważam Rze Historia” i dziennika „Rzeczpospolita” oraz z pomocą sponsorów. Patronat naukowy nad konkursem sprawował  Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.

Celem konkursu było przedstawienie lokalnych przedsiębiorców,  ich pasji do prowadzenia własnej działalności  oraz wpływu na losy i rozwój miasta.

Nie był to łatwy konkurs. Należało w oryginalny i ciekawy sposób zaprezentować temat, a przede wszystkim dobrze go udokumentować.

Laureatki, w  swojej pracy opisały losy kolskich firm, nie tylko tych współczesnych, ale także tych  z  czasów przedwojennych.

Warto nadmienić iż, na konkurs napłynęło około 100 prac ze wszystkich stron Polski, więc tym bardziej gratulujemy uczennicom i życzymy dalszych sukcesów.  

                                                                                                                                             Aneta Kunic

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook