Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Tradycyjnie jak każdego roku w dniu 24 listopada w naszej szkole odbył się szkolny konkurs wiedzy o HIV/AIDS,poprzedzony spotkaniami z Panią pedagog dotyczącymi tematyki HIV/AIDS. 
Do konkursu przystąpiło 28 uczniów z różnych klas.  Najwyższą  punktację osiągnęli  uczniowie:
1.Natalia Nowicka              kl. II te - 1 miejsce
2. Przemysław Tomasik     kl. II tot- 2 miejsce
3.Paulina Wawrzyniak        kl.I loa - 3 miejsce
W/w uczniowie jednocześnie przeszli do finału powiatowego, który odbędzie się 5 grudnia w ZST w Kole.
Gratulujemy wyników.      
Elżbieta Molicka

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook