Liceum Ogólnokształcące

profil europejski (humanistyczny)

przedmioty na poziomie rozszerzonym

Szkoła ponadgimnazjalna 3 lata nauki - język angielski, język polski, geografia

Szkoła ponadpodstawowa 4 lata nauki - język angielski, język polski, geografia

 

 Kształcenie w klasie o profilu europejskim skierowane jest głównie do uczniów zainteresowanych literaturą, sztuką, światem mediów. Tutaj uczniowie będą mogli zaobserwować, jaka jest rola mediów we współczesnym świecie, zapoznać się z tajnikami literatury i procesu twórczego, nauczą się świadomego odbioru dzieł kultury. Szkoła gwarantuje udział w spotkaniach medialnych i artystycznych, projektach oraz warsztatach poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów. Młodzież zainteresowana kształceniem w klasie o profilu europejsko-medialnym nabędzie umiejętności, m.in. w zakresie poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz przygotowania do wystąpień publicznych, prezentowania własnej opinii, rozwijania zdolności myślenia analitycznego. Profil przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach europeistyka, politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, public relations, kulturoznawstwo, realizacja filmowa i telewizyjna, prawo i administracja,  stosunki międzynarodowe czy etnologia.