Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża w ZSEA zostało reaktywowane w 1998 roku przez Panią Danutę Krzyżanowską.

SKPCK działa w zakresie zapobiegania i łagodzenia cierpień ludzkich, ochrony życia i zdrowia, środowiska oraz niesienia pomocy potrzebującym i szeroko rozumianej akcji krwiodawstwa.

Członkami SK PCK jest młodzież z różnych typów szkół funkcjonujących w ZSEA. Opiekunami koła są nauczyciele: Katarzyna Piątczak, Marzena Szteklarska, Agnieszka Świder i Mieczysław Wojtasik.

W ramach działalności organizowane są:

akcje "Walki z głodem"
akcje krwiodawstwa
akcje "Góra Grosza"
akcje sprzedaży cegiełek na rzecz Fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty"
zbiórki funduszy dla Domu dla Dzieci i Młodzieży w Turku
zbiórki świątecznych podarunków dla Domu dla Dzieci i Młodzieży w Turku
zbiórki żywności w sklepach na rzecz Oddziału Rejonowego PCK w Kole i Konińskiego Banku Żywności
zbiórki paczek świątecznych dla młodzieży szkolnej
zbiórki makulatury
szkolenia drużyn pierwszej pomocy przedmedycznej
szkolenia młodzieży i pracowników szkoły przez szkolną drużynę pierwszej pomocy przedmedycznej
zajęcia w przedszkolach "Super Wiewiórka- Przyjaciółka Oli i Kuby"
Poza stałym planem pracy SK PCK włącza się w liczne akcje wspierając bieżące potrzeby środowiska szkolnego i lokalnego. 

 

Zdjęcia 

 

 

Członkowie SK PCK i społeczność uczniowska ZSEA bierze udział w:

Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Olimpiadzie Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie
Konkursie Wiedzy z Historii Czerwonego Krzyża 

 

Zdęcia 

 

Wyrazem uznania i wdzięczności dla działalności SK PCK są podziękowania dla członków i opiekunów koła.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook