Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Harmonogram odbioru świadectw dojrzałości

w dniu 05.07.2022 r.,

dla absolwentów ZSEA w Kole,

którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2022 r.

harmonogram 2022

Uwaga!

Po 05 lipca br., świadectwo dojrzałości, można odebrać w sekretariacie szkoły.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook