Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Od 8 września 2022 r. uczniowie i absolwenci, którzy przystępowali do egzaminu zawodowego w czerwcu 2022 r.  mogą odbierać świadectwa, certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dyplomy zawodowe w sekretariacie szkoły.

Emilia Rajewska

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook