Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Do 15 września 2022 r. można składać deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego formuła 2019 oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie formuła 2017 (pokój nr 18) do kierownika szkolenia zawodowego.

Emilia Rajewska

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook