Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZIMA 2023

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2017/EGZAMIN ZAWODOWY 2019

Część egzaminu

Data

Godzina

Czas trwania

Nr sali

Zawód/kwalifikacja

Klasa

Liczba uczniów

 

 

 

 

 

PISEMNY

10.01.

12.00

60 minut

Szklana sala
nr 2

Technik ekonomista/AU.36

Technik ekonomista/A.36

Absolwenci

absolwent

3

1

11.01.

8.30

60 minut

6

Technik ekonomista/EKA.05

4TEg

13

11.01.

10.30

60 minut

6

Technik ekonomista/ EKA.05

4TEg

13

11.01.

13.00

60 minut

6

Technik rachunkowości/EKA.07

4TGR

12

11.01.

15.30

60 minut

6

Technik geodeta/BUD.19

4TGR

11

12.01.

8.30

60 minut

6

Technik organizacji turystyki/HGT.08

4 TOT

13

12.01.

10.30

60 minut

6

Technik organizacji turystyki/HGT.08

4TOT

12

12.01.

13.00

60 minut

6

Technik geodeta/BUD.18

Technik ekonomista/EKA.04

4TGR, 4TGT

4TER

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTYCZNY

09.01.

13.00

150 minut

Sala gimnastyczna

Technik organizacji turystyki/HGT.08

Dokumentacja ,,d”

Technik obsługi turystycznej/TG.15

Dokumentacja ,,d”

4TOT

Absolwent

25

1

09.01.

9.00

180 minut

Sala gimnastyczna

Technik organizacji turystyki/HGT.07

Dokumentacja ,,d”

4TOT, 4TGT

6

13.01.

8.00

180 minut

6

Technik rachunkowości/EKA.07

Dokumentacja z komputerem ,,dk”

4TGR

12

17.01.

8.00

180 minut

6

Technik ekonomista/EKA.05 Dokumentacja z komputerem ,,dk”

4TEg

13

17.01.

12.30

180 minut

6

Technik ekonomista/EKA.05

Dokumentacja z komputerem ,,dk”

Technik rachunkowości/EKA.05

Dokumentacja z komputerem ,,dk”

4TEg

4TER

13

1

17.01.

8.00

180 minut

Sala gimnastyczna

Technik geodeta/BUD.18

Wykonanie z komputerem,,wk”

4TGT, 4TGR

4

17.01.

12.30

180 minut

Sala gimnastyczna

Technik geodeta/BUD.18

Wykonanie z komputerem ,,wk”

4TGT, 4TGR

4

17.01.

17.00

180 minut

Sala gimnastyczna

Technik geodeta/BUD.18

Wykonanie z komputerem ,,wk”

4TGT, 4TGR

4

18.01.

8.00

150 minut

6

Technik geodeta/BUD.19

Dokumentacja z komputerem ,,dk”

4TGR

11

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook