Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie – Formuła 2012, 2017

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty.

Część praktyczna:

TG.15 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie – Formuła 2019

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty*.

Część praktyczna:

 BUD.18 – kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi, ołówek, temperówka, gumka, linijka 20 cm, ekierka, cyrkiel, długopis z czarnym, zielonym, czerwonym, brązowym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym, fioletowym tuszem/atramentem

BUD.19 – kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi, ołówek, gumka, temperówka, linijka, długopis z czarnym, czerwonym, zielonym, brązowym tuszem/atramentem

EKA.04 – kalkulator prosty, linijka ok. 20 cm

EKA.05 – kalkulator prosty

EKA.07 – kalkulator prosty

HGT.07 – kalkulator prosty

HGT.08 – kalkulator prosty

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok