Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

ANDRE

Wolontariusze: Robert Andre i Zbigniew Gajda

fot. Katarzyna Krzymińska

PPH SKORBOL

Wolontariusz Włodzimierz Krzyżański

fot. Katarzyna Krzymińska

 

Biuro usług geodezyjno-kartograficznych

Wolontariusz Jarosław Przybylski

fot. Katarzyna Krzymińska

BZ WBK

1 Oddział w Kole

Wolontariuszki: Justyna Sarniak i Marzena Kałużna

fot. Beata Urbaniak

 

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook